Doprovázení u porodu

Mohu Vás doprovázet při porodu, pokud si tak budete přát. Využiji k tomu mé dosavadní zkušenosti z porodnictví, několik asistovaných porodů a především svou přirozenost a důvěru k životnímu procesu, který bez zásahu plyne, jak má.

Vnímám každou ženu, jako magický zdroj vtělené moudrosti a miminko jejího následovníka. Tudíž vy píšete svůj příběh porodu a já jsem tu pro vás, abych vás podpořila, jak nejlépe budu umět. Před porodem se seznámíme, sblížíme skrze Motýlí masáž spolu (více v textu masáže) či porodní Masáž z Maorské tradice, která slouží k propojení rodičů v páru, vše bych vám ukázala. Přeji si podpořit život, bez jakýchkoli očekávání tudíž nabízím své služby pro budoucí maminky.

Můžete mi dát dar, po porodu, pokud si tak budete přát, ale můj záměr je tu být pro vás ve chvíli, kdy mě chcete mít nablízku, jako podporu, oporu či blízkou bytost souznící s vašimi přáními a touhami, jak si přejete porodit. Také je mým darem dobře opečovaná placenta, která přináší miminku vedení, spojení s dvojníkem(dle starých moudrých národů) na celý život. Děkuji za společnou cestu, každé ženě, jejímu partnerovi i miminku, pokud vás ke mně cosi přivede.

Cena:

Nemám stanovenou žádnou cenu, Život který se rodí, je mou odměnou.